સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં ચૂંટણી ખર્ચ પર નિયંત્રણ તથા આચાર સંહિતાના અમલીકરણ માટે FST, SST સહિતની ૯૬ ટીમો કાર્યરત 

તા.24/11/2022/બાવળિયા ઉમેશભાઈ સુરેન્દ્રનગર

વિધાનસભા સામાન્ય ચૂંટણી-૨૦૨૨ દરમિયાન રાજકીય પક્ષો તથા ઉમેદવારોના ચૂંટણી ખર્ચ અને આચાર સંહિતાના અમલ માટે તથા દેખરેખ અને નિયંત્રણ માટે જિલ્લાની પાંચ વિધાનસભામાં ૯૬ જેટલી ટીમો કાર્યરત કરવામાં આવી છે.જે અન્વયે ૬૦- દશાડા વિધાનસભા મતદાર વિભાગમાં ૬ એફ.એસ.ટી.,૧૨ એસ.એસ.ટી., ૩ વી.એસ.ટી., ૧ વી.વી.ટી., ૩ એમ.સી.સી., ૬૧- લીંબડી વિધાનસભા મતદાર વિભાગમાં ૩ એફ.એસ.ટી.,૯ એસ.એસ.ટી., ૩ વી.એસ.ટી., ૧ વી.વી.ટી., ૪ એમ.સી.સી., ૬૨- વઢવાણ વિધાનસભા મતદાર વિભાગમાં ૪ એફ.એસ.ટી.,એસ.એસ.ટી., ૩ વી.એસ.ટી., ૧ વી.વી.ટી., ૨ એમ.સી.સી., ૬૩- ચોટીલા વિધાનસભા મતદાર વિભાગમાં ૬ એફ.એસ.ટી.,૬ એસ.એસ.ટી., ૩ વી.એસ.ટી., ૧ વી.વી.ટી., ૫ એમ.સી.સી. તેમજ ૬૪-ધ્રાંગધ્રા વિધાનસભા મતદાર વિભાગમાં ૩ એફ.એસ.ટી., ૬ એસ.એસ.ટી., ૩ વી.એસ.ટી., ૧ વી.વી.ટી., ૪ એમ.સી.સી.સહિત સમગ્ર જિલ્લાના વિધાનસભા મત વિસ્તારમાં ૯૬ ટીમ કાર્યરત કરવામાં આવી છે. આ ટીમો દ્વારા સમગ્ર ચૂંટણી પ્રક્રીયા દરમિયાન આદર્શ આચાર સંહિતાનું ચૂસ્તપણે પાલન થાય અને સાથો–સાથ ઉમેદવારોના ચૂંટણી ખર્ચ ઉપર દેખરેખની સઘન કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે.

વાત્સલ્યમ્ સમાચારના સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના સમાચારો જાણવા માટે નીચેના વોટ્સએપ ગ્રુપ માં જોડાવવા વિનંતી

વાત્સલ્યમ્ સમાચારની PDF આવ્રુતિ વાંચવાંચવા માટે નીચેના Whatsapp ગ્રુપ માં જોડાવો 👇

સમગ્ર ગુજરાત સહિત દેશ વિદેશના સમાચારો મેળવવા માટે આ ચેનલ ને જોઇન કરો....

....