AHMEDABADAHMEDABAD CENTER ZONEAHMEDABAD EAST ZONEAHMEDABAD NEW WEST ZONEAHMEDABAD NORTH ZONEAHMEDABAD SOUTH ZONEAHMEDABAD WEST ZONE

અમદાવાદમાં હોટલના બોર્ડ લગાવીને ગેરકાયદેસર તરીકે ચાલતો પી.જી નો ધીકતો ધંધો એ.એમ સી.ની રહેમ રાહે થતો હોય તે પ્રકારની અરજી કરવામાં આવી છે.

 

અમદાવાદ માં અત્યારે પુરા ગુજરાત અને ગુજરાતની બાર ના પણ અસંખ્ય વિદ્યાર્થીઓ અલગ અલગ સ્કૂલ, કોલેજ અને યુનિવર્સિટીમાં અભ્યાસ કરવા માટે આવે છે અને હોસ્ટેલ કરતાં વધુ સારી વ્યવસ્થાઓ ધરાવતા પેઇંગ ગેસ્ટ એપાર્ટમેન્ટ માં રહેવાનું પસંદ કરી રહ્યા છે.

 

ત્યારે અમદાવાદમાં અત્યારે ઘણાં બધાં પી.જી. અલગ અલગ વિસ્તારોમાં ચાલી રહ્યા છે ત્યારે બોપલ વિસ્તારમાં આવેલા એક મોલના કોમર્શિયલ બિલ્ડીંગ માં થોડા સમય પહેલા કપડાના શોરૂમ માં આગ લાગતા આજુ બાજુમાં ચાલતા પી.જી અને બીજી દુકાનો તથા ઓફિસોને સિલ મારવામાં આવ્યા હતા.

હવે એક મહિનો ઉપર થતા બીજા બધા સિલ ખુલી ગયા છે પરંતુ પી.જી. ધરાવતા બિલ્ડીંગને ખોલવામાં આવી રહ્યું નથી જેમાં ફાયરના સમયમાં બચવામાટે ઉપયોગમાં લેવાની બધી સગવડતાઓ છે તેને ખોલવામાં આવી રહ્યું નથી.

આજુ બાજુમાં પણ આ જ પ્રકારના પી.જી. ચાલી રહ્યા છે ત્યારે તેમાં તપાસ કરતા ખ્યાલ આવ્યો કે બહાર હોટલના બોર્ડ મારી અંદર પી.જી ચલાવવામાં આવે છે અને કોર્પોરેશન ના સત્તાધીશો દ્વારા જ આ પ્રકારની સલાહ આપી તેમને મંજૂરી આપી ધંધો કરવા દેવામાં આવે છે તો આ પ્રકારે બીજા ધંધાર્થીઓ સાથે શા માટે વ્હાલા દાવલા ની નિતિ અપનાવવામાં આવે છે તેવી ફરિયાદ સાથેની અરજી કમિશનર ઓફીસ તથા એ.એમ.સીના સત્તાધીશો ને કરવામાં આવી છે જ્યારે હવે તેમાં એ.એમ.સિ કઈ રીતે પગલાં લેશે તે જોવું રહ્યું.

 • Video Not Found!!
 • Error Code : 403
 • Message : The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

6 Comments

 1. Замена остекления на балконе specbalkon.ru

  Организация СПЕЦ Балкон предлагает услуги по замене остекления, утеплению и ремонту балконов в Спб. Мы специализируемся только на балконах, что дает возможность заостриться на надежности и скорости работы. При оформлении заказа на сайте specbalkon.ru остекления и отделки «под ключ» мы предоставляем скидку в десять %. Уже сейчас переходите на наш интернет портал и оформляйте заявку.

  Если Вам требуется [url=https://specbalkon.ru/zamena-ostekleniya]стоимость замены холодного остекления на теплое[/url] прямо сейчас, то мы вам непременно поможем. Услуга по смене холодного фасадного остекления по теплое в данный момент очень популярна. При покупке жилплощади в новом доме очень часто застройщик ставит на балкон холодное, не очень хорошее остекление, которое лучше всего менять сразу же после приобретения. Теплое остекление балкона имеет множество преимуществ: окна не замерзнут даже в самые холодные зимы, на балконе возможно сделать отдельное пространство, цветы будут стоять при комнатной температуре, на балконе можно продумать места для хранения и вещи не деформируются. Поэтому предлагаем Вам замену остекления сделать как можно скорее и по выигрышной цене.

  По поводу [url=https://specbalkon.ru/zamena-ostekleniya]фасадное остекление теплое цена[/url] недорого, приходите к нам. Контактный телефон +7(812)240-94-42 или закажите обратный звонок на вышеуказанном сайте. Мы осуществляем монтаж в точно обговоренный срок, обычно в течение 1-3 дней. Даётся гарантия на материалы в среднем 5 лет, на монтаж — 3 года. Оплата происходит по факту выполненных работ, предоплата не потребуется.

  Организация specbalkon.ru расположена по адресу: Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 4. Время работы с пн по вс с 10:00 до 19:00. Также мы делаем крыши на балконы с установкой, внешнюю отделку парапета, внутреннюю отделку балкона по вашему дизайну. Звоните, приходите, будем рады с Вами поработать.

 2. Обучение на врача заочно maps-edu.ru

  Дистанционное обучение сегодня с каждым днем оказывается только популярнее. Это комфортно, быстро и выгодно, при том, что качество обучения не теряется и Вы получаете официальные документы после окончания. Академия «МАПС» выложила информацию о своих программах на веб портале maps-edu.ru и окажет помощь с подбором программы, нужной конкретно Вам.

  Насчёт [url=https://maps-edu.ru/catalog/logopediia?type=povyshenie-kvalifikacii]повышение квалификации логопедов дистанционно[/url] – Вы на правильном пути. Направления, по которым мы обучаем: охрана труда, агрономия и сельское хозяйство, педагогика, дефектология, юриспруденция и право, социальная работа, экономика и финансы, промышленность, менеджмент, метрология и стандартизация и многие другие. С учениками оформляем договор и работаем по его сценарию. Имеем все нужные лицензии на обучающую деятельность, а по итогу все документы отправляются в ФИС ФРДО. У нас уже много выпускников окончили обучение и написали отзывы, прочтите их обязательно перед покупкой программы.

  Отдельно хочется выделить комплекс услуг для медицинских работников. Это аккредитация, профессиональная переподготовка, набор баллов НМО, обучение среднего медперсонала и другие. Данная категория весьма популярна, потому как медицина в нашей стране развивается ежедневно. Чтобы быть в теме всех новых способов лечения, лекарств, аппаратов, врачам нужно постоянно проходить повышение квалификации. А метод онлайн подходит всем без исключения. Удобно и выгодно в наше нелегкое время.

  По вопросу [url=https://maps-edu.ru/catalog/gosudarstvennye-zakupki]менеджер по закупкам обучение[/url] онлайн, мы Вам обязательно поможем. Звоните по контактному телефону 8(800)777-06-74 и задавайте все возникшие вопросы. Звонок по России бесплатный. Территориально находимся по адресу: г. Иркутск, ул. Степана Разина, д. 6. На онлайн ресурсе maps-edu.ru вы также сможете обратиться в службу поддержки и Вас проконсультирует наш специалист.

 3. Have you ever thought about how old individuals feel? More often than not, they’re alone. They don’t really have many friends, plus some haven’t any at all. Their families have generally abandoned them, like they weren’t even portion of the family. And the worst component? They’ve lost their wife because of their age. So, what’s a grandma gotta do to get some attention and care? You’d think they’d have family and friends by their side within their golden years, but sadly, they’re on their own.Naked Grannies Site : regardless of how kind and loving they’re, they usually end up alone as they grow older. It’d be excellent if themselves showed them more love and care.

 4. Looking for some adult fun, my girlfriend and I turned to Google and found Mult34 – [url=https://mult34.com/]rule 34 xxx[/url] . We spent the whole evening enjoying the site’s extensive collection of erotic comics. It was an amazing experience with so many great stories to choose from.

  Mult34 – [url=https://mult34.com/wonder-woman-impregnates-wonder-woman/]wonder woman porn[/url] quickly became our favorite place for adult entertainment. The variety and quality of the comics are top-notch. If you’re looking for something to enjoy with your partner, Mult34 – [url=https://mult34.com/category/cuphead/]cuphead porn[/url] is the perfect site to explore. We loved every minute of it.

 5. Manifestations of infection include abdominal pain and tenderness, fever, nausea, and vomiting cialis 40 mg Thus, we first characterized the susceptibility to H 1 PV infection and cell killing of pairs of human tumor cells which differ in their wt p53 levels

 6. Согласовать перепланировку квартиры alma-stroi.ru

  Перепланировка здания — один из самых важных этапов в ремонте разных объектов. Но в нашей стране, она непременно должна быть законной и выполненной по всем стандартам. Мы представляем о перепланировках всё, смотрите на сайте alma-stroi.ru уже сейчас.

  По запросу [url=https://alma-stroi.ru/]согласование перепланировки в здании в москве[/url] мы окажем помощь Вам. Если у Вас уже проведена самостоятельная перепланировка без документов, то это не страшно. Её просто возможно узаконить и спокойно пользоваться зданием. Не всегда расположение комнат в квартире или производственных помещениях удовлетворяет владельца. Но в крайнее время, перепланировка просто идеальный выход из сложившейся ситуации. Очевидно, лучше всего ее осуществлять на этапе начального ремонта, но если этого не произошло, то её можно сделать на каждом этапе пользования.

  Стоимость перепланировки можно посмотреть на веб ресурсе alma-stroi.ru или посмотреть примеры выполненных работ. Мы работаем в данной области уже множество лет и имеем много счастливых клиентов и выполненных проектов. К любому проекту имеем персональный подход и учитываем все пожелания заказчика. Также работаем строго в установленный срок и по очень выгодным ценам.

  Оформить заказ на [url=https://alma-stroi.ru/]услуги по узакониванию перепланировки[/url] можно прямо сейчас. Наши работники приедут к Вам для измерения помещений и выявления объема работы. И после этого будет названа итоговая цена и день выполнения работ. Перепланировка — это отличный шанс сделать собственную жизнь комфортнее.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!