વલસાડ જિલ્લાની પાંચ પાલિકાઓ દ્વારા માર્કેટ અને બગીચાઓમાં સફાઈ હાથ ધરાઈ

0
475
વાત્સલ્યમ્ સમાચાર

માહિતી બ્યુરોઃ વલસાડ તા. ૨૦ નવેમ્બર

સ્વચ્છતા હી સેવા અંતર્ગત વલસાડ-વાપી પાલિકા દ્વારા શાકભાજી માર્કેટમાં સફાઈ, પારડી પાલિકા દ્વારા શાકભાજી માર્કેટ, તળાવની પાળ અને મચ્છી માર્કેટની સફાઈ, ધરમપુર પાલિકા દ્વારા બાગ બગીચાની સફાઇ અને ઉમરગામ પાલિકા દ્વારા સુભાષચંદ્ર ઉદ્યાનની સફાઇ કરવામાં આવી હતી.

20 11 23 વલસાડ જિલ્લાની પાંચ પાલિકાઓ દ્વારા માર્કેટ અને બગીચાઓમાં સફાઈ હાથ ધરાઈ 8 20 11 23 વલસાડ જિલ્લાની પાંચ પાલિકાઓ દ્વારા માર્કેટ અને બગીચાઓમાં સફાઈ હાથ ધરાઈ 7

વાત્સલ્યમ્ સમાચારની PDF આવ્રુતિ વાંચવા માટે નીચેના Whatsapp Whatsapp ગ્રુપ માં જોડાવો 👇 VATSALYAM SAMACHARની એપ ડાઉનલોડ કરવા આ લિંક પર ક્લિક કરો https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vatsalyanews