“સ્વચ્છતા હી સેવા” હેઠળ ડીઆરડીએ દ્વારા ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં સાફ સફાઈ કરવામાં આવી

0
269
વાત્સલ્યમ્ સમાચાર

માહિતી બ્યુરોઃ વલસાડ તા. ૨૧ નવેમ્બર 

નામદાર સરકારશ્રીના સ્વચ્છ ભારત મિશન- શહેરી અંતર્ગત “૧૫મી ઑક્ટોબર થી ૧૬મી ડીસેમ્બર ૨૦૨૩” સુધી “સ્વચ્છતા હી સેવા (SHS)” કાર્યકર્મ અંતર્ગત તા.૧૦-૧૧-૨૩ના રોજ ડીઆરડીએ દ્વારા જિલ્લાના વિવિધ ગામોમાં સાફ સફાઈની કામગીરી કરવામાં આવી.

21 11 23 DRDA saf safai 121 11 23 DRDA saf safai 3

વાત્સલ્યમ્ સમાચારની PDF આવ્રુતિ વાંચવા માટે નીચેના Whatsapp Whatsapp ગ્રુપ માં જોડાવો 👇 VATSALYAM SAMACHARની એપ ડાઉનલોડ કરવા આ લિંક પર ક્લિક કરો https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vatsalyanews