મોટરસાયકલ પ્રકારના વાહનો માટે GJ-03-MS સીરીઝના ગોલ્ડન-સિલ્વર નંબરોના ઈ-ઓકશન ૦૧ ફેબ્રુઆરીએ યોજાશે

0
18
વાત્સલ્યમ્ સમાચાર

તા.૨૨ જાન્યુઆરી

વાત્સલ્યમ્ સમાચાર

અમુ સિંગલ જેતપુર

વાહન વ્યવહારની કચેરી, રાજકોટ દ્વારા મોટરસાયકલ (ટુ વ્હીલર) પ્રકારના વાહનો માટેની GJ-03-MS સીરીઝના ગોલ્ડન, સિલ્વર કે અન્ય પસંદગીના નંબરોના ઈ-ઓકશન તા. ૦૧/૦૨/૨૦૨૩ના યોજાશે. પસંદગીના નંબર મેળવવા ઈરછુકે ઓનલાઈન http://parivahan.gov.in/fancy પર ક્લિક કરી રજિસ્ટ્રેશન કરાવવાનું રહેશે.

IMG 20220909 WA00397

પસંદગીના ગોલ્ડન, સિલ્વર કે અન્ય પસંદગી નંબરો મેળવવા માટે તા. ૨૬/૦૧/૨૦૨૩ સાંજના ૪ કલાકથી તા. ૩૦/૦૧/૨૦૨૩ના સાંજના ૪ કલાક સુધી ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન કરાવવાનું રહેશે. તેમજ તા. ૩૦/૦૧/૨૦૨૩ના રોજ સાંજના ૦૪:૦૧ કલાકથી તા. ૦૧/૦૨/૨૦૨૩ના સાંજના ૦૪:૦૦ કલાક સુધી ઓનલાઈન ઈ-ઓકશન ચાલુ રહેશે. ઈ-ઓકશન પુર્ણ થયે તા. ૦૧/૦૨/૨૦૨૩ના રોજ સાંજના ૦૪-૧૫ કલાકે કોમ્પ્યુટર જનરેટેડ પરીણામ પરીવહન સાઇટ પર ઓનલાઇન જાહેર કરાશે.

 

ઉલ્લેખનીય છે કે રજીસ્ટ્રેશન કરાવવા ઉમેદવારે સૌ પ્રથમ ઓનલાઇન વેબસાઈટ પર જઈ ઓનલાઇન સર્વિસ પર કિલક કરવું, ત્યારબાદ fancy number booking પર ક્લિક કરી પબ્લિક યુઝર પસંદ કરી આઈ. ડી બનાવવું. ત્યારબાદ સી.એન.એ. ફોર્મ ઓનલાઇન ભરવું અને પસંદગીના નંબરમાં દર્શાવેલી ઓછામાં ઓછી ફી ભરવી. ફી ભરાયા બાદ હરાજીમાં ભાગ લઈ, હરાજીમાં નંબર મેળવ્યા બાદ ૫ દિવસમાં હરાજીની બાકીની રકમ ભરવી. જે બાદ આર.ટી.ઓ.ની અપ્રૂઅલ લઈ નંબર મેળવવો.

 

વાહનનું રજીસ્ટ્રેશન કરાયેલું હોવું જરૂરી છે. વાહન ખરીદીના સાત દિવસમાં અરજદારે સી.એન.એ.ફોર્મ ઓનલાઈન ભરેલ હોવું ફરજીયાત છે. સમય મર્યાદા બહારની અરજી માન્ય ગણવામાં આવશે નહીં. જેની નોંધ લેવા પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીશ્રી, રાજકોટની યાદીમાં જણાવાયુ છે.

વાત્સલ્યમ્ સમાચારની PDF આવ્રુતિ વાંચવા માટે નીચેના Whatsapp Whatsapp ગ્રુપ માં જોડાવો 👇 VATSALYAM SAMACHARની એપ ડાઉનલોડ કરવા આ લિંક પર ક્લિક કરો https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vatsalyanews